Länkar

Här tipsar jag om hemsidor som handlar om sådant som som jag vill rekommendera och som är och har varit betydelsefullt för mig själv på olika sätt.

 

The Four Winds Society – School of Enery Medicine
Four Winds driver skolan där jag har gått min utbildning i schamansk healing/Inka Energimedicin och det är en internationell organisation med huvudkontor i USA, grundad av Alberto Villoldo. Utbildningen, som idag heter Light Body School, har förändrats sedan jag gick den och är nu mycket mera komprimerad och intensiv. Jag har gått den över en längre tidsperiod, mellan 2005-2007 + flera ”master classes” därefter som krävs för certifiering, och är glad för att jag kunde gå den på det sättet. Det är bland det bästa jag har gjort!

Schamansidan – Schamansk Healing och Energimedicin
Portal-sida för terapeuter och aktuella event inom schamansk healing/Inka energimedicin, alla utbildade hos The Four Winds (se ovan). Jag har varit initiativtagare till att skapa denna sida tillsammans med flera av dem som är med, och jag har både fotograferat, gjort logga och skapat hemsidan med texter mm. Sidan har funnits sedan 2010 och har bidragit mycket till att vi har kunnat nå ut med det vi gör. Själva hemsidan är designmässigt och tekniskt sett lite otidsenlig nu, och så småningom kommer jag nog att göra om den! Den fungerar dock väldigt bra i sökmotorerna som den är nu och det har varit viktigt för oss.

One Spirit Medicine – Ancient Ways to Ultimate Wellness
Alberto Villoldos senaste bok som bl.a. ger kunskap om matens betydelse inte bara för den fysiska hälsan utan också för den personliga och andliga utvecklingen, styrkt med forskning och vetenskapliga bevis. Det är många andra också som på senare år har uppmärksammat och skrivit om t.ex. antiinflammatorisk mat och dess betydelse för hjärnans, kroppens och psykets hälsa, men Alberto kopplar även ihop det med den andliga utvecklingen och med den schamanska visdomen vilket ger ytterligare en dimension. Ett ämne som intresserar mig! Det som vi i vår moderna värld långsamt börjar förstå om detta först nu är sådant som schamaner och ursprungsbefolkningar alltid har känt till. Detta gäller även kunskapen om energisystemet och livsenergin, läs mer om det på Om energimedicn.

Människans Resurser – Lev livet utan stress, smärta och medicin
Denna klinik på Söder i Stockholm har ett hälsokoncept i världsklass och som till stor del är energi-baserat. Vill varmt rekommendera dem! Om alla människor kunde få tillgång till liknande hjälp skulle vi kunna ha ett helt annat samhälle med mycket mindre sjuka och sjukskrivna människor. Själv har jag fått ovärderlig hjälp från dem.

Sat Shree och New Dharma – A Paradigm for Spiritual Living
Sat Shree är en andlig lärare på mycket hög nivå som jag upptäckte sommaren 2017 när han var i Stockholm och som redan har haft en avgörande betydelse för mig och min utveckling. Han kommer tillbaka till Sverige igen i augusti-oktober 2019. Rekommenderas varmt för dem som är intresserade av andlig utveckling!